Erelonen

Uurtarief

We kiezen voor een vast uurtarief van 72 €/ uur (exclusief BTW). De facturatie per uur gebeurt naargelang het geleverde werk.

Uw courante fiscale verplichtingen worden automatisch door ons opgevolgd, zonder u daarover eerst te informeren.

Een overzicht van deze taken vindt u in onze fiscale kalender.

U zal dus niet iedere maand een factuur ontvangen. Indien er slechts een kleine prestatie wordt verricht geven we er de voorkeur aan deze bij een volgende factuur op te nemen.

De erelonen hangen af van diverse factoren:

 • aantal documenten die verwerkt moeten worden
 • moeilijkheidsgraad van het dossier
 • aantal besprekingen en/of adviezen

Ons minimum ereloon

De minimumtarieven zijn noodzakelijk om een goede werking te kunnen garanderen en de klant een zicht te geven aan welke factuur hij zich minimaal mag verwachten. Een klein dossier zal eerder beperkt zijn in het aantal te verwerken documenten, maar de klant heeft dezelfde vragen en dezelfde fiscale verplichtingen. Daarnaast is het administratief werk en de prijs voor software voor  een klein dossier even groot. Het minimumtarief stelt ons in staat aan een optimale dienstverlening te werken voor iedere klant.

Voor elke BTW-aangifte (ongeacht hoofdberoep of bijberoep) wordt er minimum 1 uur aangerekend per kwartaal.

Eénmanszaak, hoofdberoep, niet btw-plichtig

Minimumtarief: 720 €/ jaar

 • opmaak kosten – baten
 • aangifte personenbelasting
 • fiscaal advies
 • besprekingen

Eénmanszaak, hoofdberoep, btw-plichtig

Minimumtarief: 864 €/ jaar

 • 4 btw aangiftes
 • indien van toepassing de intracommunautaire aangiftes
 • jaarlijkse btw klantenlisting
 • opmaak kosten baten
 • aangifte personenbelasting
 • fiscaal advies
 • besprekingen

Vennootschap, dubbele boekhouding

Minimumtarief: 1.800 €/ jaar

 • 4 btw aangiftes
 • indien van toepassing de intracommunautaire aangiftes
 • jaarlijkse btw klantenlisting
 • aangifte personenbelasting van de zaakvoerders
 • afsluiting van het boekjaar
 • opmaak notulen
 • opmaak jaarrekening
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • opmaak fiches 281.20 en 281.50
 • fiscaal advies
 • besprekingen

Neem contact op

Bij All-Account is een eerste verkennend gesprek altijd vrijblijvend. Tijdens dit gesprek zien we meteen of er een klik is tussen All-Account en de klant en gaan we samen op zoek naar wat wij voor uw zaak kunnen betekenen. Neem contact op voor een afspraak.