Fiscaliteit

BTW

In het dagelijkse leven van zelfstandigen en KMO’s speelt de BTW een cruciale rol. De BTW-belastingplichtige dient in principe maandelijks of per kwartaal een periodieke BTW-aangifte en andere aangifteverplichtingen inzake BTW te doen. Bovendien zijn er heel wat verplichtingen over het houden en bewaren van boeken, registers of stukken en het uitreiken of opmaken van stukken. Gezien de niet-naleving zware boetes met zich mee kan brengen, begeleiden wij u bij het voorbereiden en tijdig indienen:

 • We verwittigen tijdig wanneer de volgende aangifte zich aandient
 • We analyseren de opgemaakte stukken, corrigeren en dienen de aangifte in via intervat.
 • We bezorgen u een duidelijk overzicht betreffende te betalen/te ontvangen BTW
 • We begeleiden uiteraard ook bij controles door de BTW-administratie

Personenbelasting

Ieder jaar moet de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtige aan de administratie directe belastingen een aangifte voorleggen in de vormen en binnen de termijnen omschreven in de wet.

Hier ook begeleiden we u bij de opmaak en indiening van de aangifte:

 • Opstellen van de winstberekening
 • Opmaken en optimaliseren van de personenbelasting
 • Advies met betrekking tot de voorafbetalingen
 • Advies met betrekking tot de aanpassing van uw sociale ijdragen

Bij een vraag om inlichtingen en een bericht van wijziging doen we uiteraard ook het nodige naar de administratie toe. We begeleiden uiteraard ook bij controles door de directe belastingen.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsfiscaliteit speelt een belangrijke rol in het bedrijfsleven. Het is dan ook voor elke vennootschap van belang om de vennootschapsbelasting op een correcte wijze aan te geven. Om het belastbaar resultaat van een vennootschap te bepalen is de boekhouding de belangrijkste bron van gegevens, nochtans is de boekhoudkundige winst bijna nooit gelijk aan de fiscale winst. We zullen dus fiscale correcties moeten maken in de belastingaangifte zoals verworpen uitgaven, investeringsaftrek, notionele intrestaftrek, ed.

Hier ook begeleiden we u bij de opmaak en indiening van de aangifte

 • Opmaak van de balans en resultatenrekening
 • Optimalisering van de vennootschapsbelasting
 • Advies met betrekking tot de voorafbetalingen
 • Bespreking van de balans en het resultaat
 • Opmaak van de jaarrekening
 • Opmaak van de jaarverslagen en de verslagen voor de algemene vergadering

We begeleiden u uiteraard ook bij fiscale controles.