Startersbegeleiding

Startersbegeleiding

Als startende ondernemer wilt u ongetwijfeld vol enthousiasme aan uw zaak beginnen. Wij begeleiden u in dit proces zodat we vermijden dat er in een later stadium boekhoudkundige of fiscale problemen opduiken.

Advies op maat?

Of je nu start in bijberoep of als eenmanszaak of met een vennootschap, elke activiteit is uniek. Om een gezond bedrijf te hebben werken we met u samen en geven u steeds voldoende adviezen op basis van de resultaten zodat de juiste beslissing kan worden genomen.

Eenmanszaak of vennootschap?

In ons eerste gesprek tasten we de mogelijkheden af over welke de beste optie is voor u om van start te gaan met uw zelfstandige activiteit. Begint u als zelfstandige in bijberoep of zet u meteen de stap naar een vennootschap? Wij begeleiden u op de voor u best te bewandelen weg.

Wat moet je doen om te kunnen starten?

Naast het hebben van de juiste diploma’s of getuigschriften dienen er ook enkele formaliteiten in orde te worden gebracht. Zo moet er een zichtrekening worden geopend, eventuele vergunningen aangevraagd, een ondernemings- en/of BTW nummer worden aangevraagd. We zorgen er samen met u voor dat alles in orde wordt gebracht zodat u zonder zorgen kan starten. In sommige gevallen kan u misschien ook beroep doen op steunmaatregelen voor starters. We bekijken het samen met u!

Bent u BTW plichtig of niet?

Op basis van uw activiteit en omzet zal u al dan niet BTW plichtig zijn. We analyseren het samen met u en doen het nodige naar de BTW administratie toe.

Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds?

Ja. Vanaf het moment u zelfstandige bent, moet u sociale bijdragen betalen. Ook al werkt u nog als loontrekkende en start je daarnaast nog een zelfstandige activiteit, dan moet je ook sociale bijdrage betalen. In goede relatie met het sociaal verzekeringsfonds zorgen we voor een correcte aansluiting en zorgen we ervoor dat u jaarlijks de correcte sociale bijdragen betaalt.

Neem contact op

Bij All-Account is een eerste verkennend gesprek altijd vrijblijvend. Tijdens dit gesprek zien we meteen of er een klik is tussen All-Account en de klant en gaan we samen op zoek naar wat wij voor uw zaak kunnen betekenen. Neem contact op voor een afspraak.