• Hierbij vinden jullie een update van de steunmaatregelen ingevolge de corona-virus: 

  Overbruggingsrecht:

   

  Update

  Voor wie:

   

  WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

   

  NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep

   

  Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).

   

  Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit.

   

  Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

   

  Aanvraag van het overbruggingsrecht moet gebeuren door de ondernemer ZELF.

   

  Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door Xerius.

   

  Bedrag uitkering:

   

  Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
  Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:
  Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:
  Zij ontvangen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht.

   

  Hoe aanvragen en wanneer mag je onze uitbetaling verwachten:

  Optie 1: Stuur een e-mail naar jouw kantoor en vermeld in de e-mail het volgende:

  aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,
  je naam, voornaam en woonplaats,
  je klantnummer, dat je vindt op je afrekening of op de achterzijde van je identiteitskaart. Want je rijksregisternummer is ook je klantnummer.
  je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,
  de sector waarin je actief bent en schets hierbij kort de reden(en) waarom u de activiteiten hebt moeten onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.
  de periode van onderbreking: de datum dat je stopt met je activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.
  het bankrekeningnummer waarop we je uitkering mogen storten
  Beantwoord in je e-mail ook volgende vragen:

   

  o   Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,…)?

  Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?
  Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen?
  Optie 2:

  Stuur dit vereenvoudigd aanvraagformulier (zie bijlage) voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’ naar je klanten door en zij mogen het ingevuld en ondertekend doorsturen naar hun kantoor.

  ! Aanvraag in beide opties moet gebeuren door de klant zelf!

   

  De Vlaamse Hinderpremie:
  Update

   

  https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

   

  De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

  Ondernemers die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Dit geldt ook voor ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markten.

  De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

   

  Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

   

  Premie:

  Volledige sluiting:
  4000€ en na 21 dagen 160€/dag

  Weekend sluiting:
  2000€ en na 21 dagen 160€/dag

   

  Hoe aanvragen:

  Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden.

  Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

   

  Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.

  https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

   

  De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronomaatregelen worden ingediend.

   

  PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer of vraag alvast een token aan. Zie hieronder de mogelijkheden hoe je zich als ondernemer kan aanmelden.

   

  Mocht u problemen ondervinden om dit in te dienen, kan u steeds een afspraak maken. Gelieve hierbij zeker de identiteitskaart (met pincode!!!) of token mee te nemen. Via de it’sme-app kan er ook een aanvraag ingediend worden.

   

   

  Arbeidsongeschiktheid:
  Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,

  dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

   

  Uitkering:

  Met gezinslast : 62,08€ per dag

  Alleenstaande : 49,68€ per dag

  Samenwonende : 38,10€ per dag

   

  Hoe aanvragen:

  Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren. Xerius heeft ondertussen contact gehad met het ziekenfonds en zij wachten op instructies van het RIZIV. Voorlopig hanteren ze nog steeds voornoemde procedure.

   

  BTW en bedrijfsvoorheffing
  Voor zowel de BTW als voor de bedrijfsvoorheffing wordt er automatisch betalingsuitstel toegestaan.

   

  De bedrijfsvoorheffing van het 1e kwartaal dient ten laatste tegen 15 juni betaald te worden (i.p.v. 15 april)
  De BTW van het 1e kwartaal of maand maart dient ten laatste tegen 20 juni betaald te worden (i.p.v. 20 april)

Overbruggingsrecht_Corona